Εξετάσεις Ούρων

Τι είναι η γενική ούρων;

Η γενική ούρων είναι μια βιοχημική εξέταση δείγματος ούρων για τη διάγνωση παθήσεων που αφορούν το ουροποιητικό σύστημα, το ήπαρ και τον σακχαρώδη διαβήτη.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε εξετάσεις ρουτίνας στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου (check-up), τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Επίσης, διενεργείται όταν υπάρχουν συμπτώματα ουρολοίμωξης (δυσουρία, συχνοουρία κτλ) ή σε περίπτωση αιματουρίας.

Η γενική εξέταση ούρων παρέχει μια γενική εικόνα για τη συνολική κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου και της υγείας του ουροποιητικού συστήματος.

Τι δείχνει η γενική ούρων;

Η γενική εξέταση ούρων δείχνει την ύπαρξη παθήσεων στο ουροποιητικό, όπως ουρολοίμωξη ή προβλήματα στα νεφρά. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό παθήσεων του ήπατος ή του σακχαρώδη διαβήτη.

Τα αποτελέσματα της γενικής ούρων ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:

  • Γενικά χαρακτηριστικά (χροιά, όψη, ειδικό βάρος, Ph)
  • Χημική εξέταση (λεύκωμα, σάκχαρο, οξόνη, αιμοσφαιρίνη, χολοχρωστικές, ουροχολίνη, ουροχολινογόνο, νιτρώδη)
  • Μικροσκοπική εξέταση (πυοσφαίρια, ερυθρά, επιθήλια, βλέννη, κύλινδροι, κρύσταλλοι, άμορφα άλατα, μικροοργανισμοί)

Τι είναι η καλλιέργεια ούρων;

Η καλλιέργεια ούρων είναι μια εργαστηριακή εξέταση που πραγματοποιείται για τη διάγνωση λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος.

Μπορεί να ζητηθεί όταν υπάρχουν συμπτώματα λοίμωξης ή αν η γενική ούρων δείξει την ύπαρξη μικροοργανισμών.

Επίσης, η εξέταση γίνεται προληπτικά σε εγκύους γυναίκες ή πριν τη διενέργεια κάποιων ουρολογικών επεμβάσεων.

Τι δείχνει η καλλιέργεια ούρων;

Η καλλιέργεια ούρων δείχνει αν το ουροποιητικό σύστημα έχει μολυνθεί από κάποιο μικρόβιο. Αν η καλλιέργεια είναι στείρα, τότε δεν υπάρχει μικρόβιο.

Σε αντίθετη περίπτωση, γίνεται ταυτοποίηση του μικροβίου και δίνεται αντιβιόγραμμα, το οποίο αναφέρει σε ποια αντιβιοτικά είναι ευαίσθητο το μικρόβιο.

Εξετάσεις ούρων στο μικροβιολογικό εργαστήριο PLUS

Το μικροβιολογικό εργαστήριο PLUS διενεργεί διαγνωστικές εξετάσεις ούρων, όπως γενική ούρων, καλλιέργεια ούρων και αντιβιόγραμμα.

Τα δείγματα παραλαμβάνονται στους ειδικούς συλλέκτες από τη γραμματεία κατά τις ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου.

Έμπειροι Αιμολήπτες

Έμπειρο Προσωπικό


Άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στην ανάλυση εξετάσεων ούρων.

Roche Cobas Urine 6500

Urised Mini Elektronika Ktf


Αναλυτής τελευταίας τεχνολογίας για γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα στη γενική ούρων.

Συχνές Ερωτήσεις