Νεοπλασματικοί Δείκτες

Τι είναι οι νεοπλασματικοί δείκτες;

Οι νεοπλασματικοί δείκτες είναι ουσίες που εκκρίνονται από καρκινικά κύτταρα ή από υγιή κύτταρα ως αντίδραση στην ύπαρξη όγκου. Μπορεί να είναι ορμόνες, ένζυμα ή αντιγόνα όγκων.

Ανιχνεύονται συνήθως με μονοκλωνικά αντισώματα και αναγνωρίζονται ως καρκινικοί δείκτες. Κάποιοι δείκτες είναι ειδικοί σε έναν τύπο καρκίνου, ενώ άλλοι εμφανίζονται στους περισσότερους.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αυξημένη τιμή ενός νεοπλασματικού δείκτη δε σημαίνει αυτόματα ότι κάποιος πάσχει από καρκίνο.

Τι δείχνουν οι νεοπλασματικοί δείκτες;

Οι νεοπλασματικοί δείκτες είναι εξετάσεις αίματος για καρκίνο που μετρούν ποσοτικά ή ποιοτικά την ύπαρξη ουσιών που σχετίζονται με νεοπλασίες.

Συνδυαστικά με άλλες εξετάσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση, την πρόγνωση ή την παρακολούθηση μιας νεοπλασματικής νόσου.

Συνήθως, η μέτρηση ενός καρκινικού δείκτη γίνεται με υπόδειξη του κλινικού ιατρού, μετά τη διάγνωση του καρκίνου ή όταν υπάρχει σοβαρή υποψία για την ύπαρξή του.

Αυτό συμβαίνει γιατί κανένας καρκινικός δείκτης δεν είναι τόσο ευαίσθητος και ειδικός, ώστε να δώσει ένα έγκυρο αποτέλεσμα για μαζικό έλεγχο του γενικού πληθυσμού.

Ποιοι είναι οι πιο συχνά εξεταζόμενοι καρκινικοί δείκτες;

Οι καρκινικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά για την ανίχνευση καρκίνων είναι οι ακόλουθοι:

  • Καρκινοεμβρυικό Αντιγόνο (CEA)
  • Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA)
  • Υδατανθρακικά αντιγόνα (CA)
  • Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)
  • Ειδική Νευρωνική Ενολάση (NSE)
  • Α-Εμβρυική σφαιρίνη (AFP)
  • Προστατική Όξινη Φωσφατάση (PAP)

Εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες στο διαγνωστικό κέντρο PLUS

Το μικροβιολογικό εργαστήριο PLUS διενεργεί μεγάλο εύρος εξετάσεων για τη μέτρηση νεοπλασματικών δεικτών.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονους αναλυτές υψηλής ακρίβειας, προσφέρουμε έγκυρες μετρήσεις για τους πιο σημαντικούς καρκινικούς δείκτες.

Τα αποτελέσματα ελέγχονται από ειδικό Ιατρό-Βιοπαθολόγο και παραδίδονται στον εξεταζόμενο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Roche Elecsys 2010

Roche Elecsys 2010 / Cobas 411


Ανοσολογικός-ορμονολογικός αναλυτής υψηλής ακριβείας για έγκυρες μετρήσεις.

Ακρίβεια

Vein Viewer Flex


Χρήση συσκευής φλεβικής απεικόνισης για όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη αιμοληψία.

εξατομικευμενη προσεγγιση ασπρομαυρο

Εξατομικευμένη Προσέγγιση


Εξατομικευμένη προσέγγιση με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και φροντίδα.

Έμπειροι Αιμολήπτες

Έμπειρο Προσωπικό


Έμπειρο προσωπικό με συνεχή εκπαίδευση στα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Συχνές Ερωτήσεις