Γενική αίματος

Τι είναι η γενική αίματος;

Η γενική αίματος είναι μια σειρά επιμέρους εξετάσεων που ελέγχουν ποσοτικά και μορφολογικά τα έμμορφα στοιχεία του αίματος.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέταση που παρέχει χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες για τη συνολική κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε εξετάσεις ρουτίνας προσυμπτωματικού ελέγχου (check-up), στον προεγχειρητικό έλεγχο και στην αξιολόγηση συμπτωμάτων αναιμίας ή λοιμώξεων.

Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της προόδου διαφόρων ασθενειών ή την παρακολούθηση πιθανών παρενεργειών λόγω οξείας ή χρόνιας χρήσης φαρμάκων.

Τι περιλαμβάνει η γενική εξέταση αίματος;

Η γενική αίματος περιλαμβάνει την εξέταση των παρακάτω παραμέτρων:

 • Τον αριθμό και τη μορφολογία των λευκών αιμοσφαιρίων και των υποπληθυσμών τους (Πολυμορφοπύρηνα, Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ηωσινόφιλα και Βασεόφιλα)
 • Τον αριθμό και τη μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Την ποσότητα της αιμοσφαιρίνης
 • Το ύψος του αιματοκρίτη
 • Τον αριθμό και τη μορφολογία των αιμοπεταλίων
 • Βασικούς ερυθροκυτταρικούς δείκτες (μέσος όγκος ερυθρών, μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης, μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης, εύρος κατανομής ερυθρών)

Τι δείχνει η γενική αίματος;

Η γενική εξέταση αίματος υποδεικνύει ενδεχόμενες βλάβες ή παθήσεις, όταν οι τιμές κάποιων δεικτών δεν εμπίπτουν στα φυσιολογικά επίπεδα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζονται περαιτέρω εξειδικευμένες μετρήσεις για να προσδιοριστεί επακριβώς το πρόβλημα.

Καταστάσεις που μπορεί να ευθύνονται για ένα αποτέλεσμα εκτός των φυσιολογικών ορίων είναι οι ακόλουθες:

 • Έλλειψη σιδήρου ή άλλων βιταμινών και ιχνοστοιχείων
 • Αιμορραγία ή θρομβώσεις
 • Καρδιαγγειακά προβλήματα
 • Λοιμώξεις ή φλεγμονές
 • Αυτοάνοσα νοσήματα ή καρκίνος
 • Δυσλειτουργία του νωτιαίου μυελού
 • Αντίδραση σε φαρμακευτική αγωγή

Γενικές εξετάσεις αίματος στο διαγνωστικό κέντρο PLUS

Το μικροβιολογικό εργαστήριο PLUS διενεργεί καθημερινά γενικές εξετάσεις αίματος σε εξεταζόμενους όλων των ηλικιακών ομάδων.

Η λήψη του δείγματος αίματος γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο του εργαστηρίου, χωρίς να απαιτείται κάποιο ραντεβού.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αιμοληψίας κατ’ οίκον για περιοχές σε απόσταση έως 30χλμ από τα Νέα Μουδανιά, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Έμπειροι Αιμολήπτες

Έμπειροι Αιμολήπτες


Λήψη δείγματος αίματος από άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Roche Sysmex 1000i

Roche Sysmex XNL 550


Ανάλυση δείγματος από αιματολογικό αναλυτή υψηλής ποιότητας για μέγιστη ακρίβεια.

Γρήγορα Αποτελέσματα

Γρήγορα Αποτελέσματα


Ταχύτητα στην έκδοση αποτελεσμάτων και αυθημερόν παράδοση υπό προϋποθέσεις.

εξατομικευμενη προσεγγιση ασπρομαυρο

Εξατομικευμένη Προσέγγιση


Έλεγχος αποτελεσμάτων από Ιατρό-Βιοπαθολόγο και επεξήγησή τους στον εξεταζόμενο.

Συχνές Ερωτήσεις