βιοχημικές Εξετάσεις

Τι είναι βιοχημικές εξετάσεις;

Οι βιοχημικές εξετάσεις είναι εξετάσεις αίματος και βιολογικών υγρών που ανιχνεύουν δυσλειτουργίες συμπαγών οργάνων και μεταβολικές διαταραχές τους. Χρησιμοποιούν βιοχημικές μεθόδους για να προσδιορίσουν οργανικές και ανόργανες ουσίες, όπως χοληστερίνη, τριγλυκερίδια ή ουρία.

Τι δείχνουν οι βιοχημικές εξετάσεις;

Οι βιοχημικές εξετάσεις δείχνουν την έλλειψη ή την υπερβολική αύξηση μιας ουσίας στο αίμα του εξεταζόμενου. Μπορούν να αποκαλύψουν παθήσεις ή προβλήματα στη λειτουργία κάποιων οργάνων.

Για παράδειγμα, η αύξηση του σακχάρου μπορεί να αποκαλύψει έναν αρχόμενο σακχαρώδη διαβήτη, ενώ οι υψηλές τιμές ουρίας και κρεατινίνης ίσως συνδέονται με πρόβλημα στα νεφρά.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των βιοχημικών εξετάσεων είναι ενδείξεις, τις οποίες αξιολογεί ο θεράπων ιατρός.

Τι βιοχημικές αναλύσεις περιλαμβάνει ένα ετήσιο check-up;

Ανάλογα με την ηλικία και το ιστορικό του εξεταζόμενου, ένα ετήσιο check-up μπορεί να περιλαμβάνει τη μέτρηση των παρακάτω βιοχημικών παραγόντων:

 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη Ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • Χοληστερίνη HDL
 • Χοληστερίνη LDL
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • Τρανσαμινάση SGOT
 • Τρανσαμινάση SGPT
 • Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)
 • γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)
 • Κινάση Κρεατίνης (CPK)
 • Ολική Χολερυθρίνη (TBIL)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Φερριτίνη
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Νάτριο (Na)
 • Κάλιο (K)
 • Μαγνήσιο (Mg)

Βιοχημικές εξετάσεις στο μικροβιολογικό εργαστήριο PLUS

Εξοπλισμένο με αναλυτή τελευταίας τεχνολογίας, το διαγνωστικό κέντρο PLUS διενεργεί πλήθος βιοχημικών εξετάσεων σε καθημερινή βάση.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τον αυτόματο βιοχημικό αναλυτή INTEGRA 400 της ROCHE για ακριβή και γρήγορα αποτελέσματα.

Έμπειρος Ιατρός-Βιοπαθολόγος αξιολογεί τα αποτελέσματα του κάθε εξεταζόμενου, σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές αναφοράς και το ατομικό ιστορικό.

roche intagra 400

Roche Integra 400


Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής που αναλύει ταυτόχρονα 32 παραμέτρους.

Έγκυρα Αποτελέσματα

Εγκυρότητα


Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για έγκυρα αποτελέσματα.

Συχνές Ερωτήσεις