Επίπεδα Φαρμάκων

Τι είναι οι εξετάσεις για επίπεδα φαρμάκων;

Οι εξετάσεις για επίπεδα φαρμάκων είναι αιματολογικές εξετάσεις που μετρούν την ποσότητα φαρμακευτικών ουσιών στο αίμα του εξεταζόμενου.

Με βάση τα αποτελέσματα, ο θεράπων ιατρός ρυθμίζει ανάλογα τη δοσολογία της θεραπευτικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Τι δείχνουν οι εξετάσεις για επίπεδα φαρμάκων;

Οι εξετάσεις για επίπεδα φαρμάκων δείχνουν τη συγκέντρωση φαρμακευτικών ουσιών στο αίμα του εξεταζόμενου.

Συγκεκριμένα, μπορεί να δείξουν:

 • οξεία τοξικότητα λόγω χορήγησης υπερβολικών δόσεων ενός φαρμάκου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • χρόνια τοξικότητα λόγω τοξικής άθροισης του φαρμάκου σε μακροχρόνια χορήγηση

Ο τακτικός έλεγχος της συγκέντρωσης ενός φαρμάκου στον οργανισμό συμβάλει στη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Στόχος είναι να προφυλαχθεί ο εξεταζόμενος από τις τοξικές δράσεις κάποιων φαρμάκων, ειδικά σε περιπτώσεις μακροχρόνιας χορήγησης.

Ποιες ουσίες ανιχνεύονται στις εξετάσεις για επίπεδα φαρμάκων;

Οι εξετάσεις για επίπεδα φαρμάκων μπορούν να ανιχνεύσουν ενδεικτικά τις παρακάτω φαρμακευτικές ουσίες:

 • Βαλπροϊκό οξύ (Valproic Acid, Depakine)
 • Φαινυτοΐνη (Phenytoin, Dilantin, Epanutin)
 • Λαμοτριγίνη (Lamotrigine, Lamictal)
 • Φαινοβαρβιτάλη (Phenobarbital, Luminal)
 • Καρβαμαζεπίνη (Carbamazepine, Tegretol)
 • Οξυκαρβαζεπίνη (Oxcarbazepine)
 • Αμιωδαρόνη (Amiodarone, Angoron)
 • Λεβετιρακετάμη (Levetiracetam, Keppra)
 • Λίθιο (Lithium)
 • Διγοξίνη (Digoxin)
 • Διγιτοξίνη (Lanatoxin)
 • Υδαντοΐνη (Hydantoin)
 • Κυκλοσπορίνη (Cyclosporine)
 • Κλοζαπίνη (Clozapine)
 • Βανκομυκίνη (Vancomycin)
 • Θεοφυλλίνη (Theophylline)

Τοξικολογικές εξετάσεις για επίπεδα ουσιών

Οι τοξικολογικές εξετάσεις για επίπεδα ουσιών ελέγχουν τα ούρα του εξεταζόμενου για τις πιο διαδεδομένες εξαρτησιογόνες ουσίες.

Πρόκειται για ένα γρήγορο και αξιόπιστο διαγνωστικό τεστ που χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει ουσίες, όπως:

 • Κοκαΐνη
 • Αμφεταμίνη
 • Μεθαμφεταμίνη
 • Χασίς
 • Έκσταση
 • Ηρωίνη
 • Βενζοδιαζεπίνες

Επίπεδα φαρμάκων και ουσιών στο διαγνωστικό κέντρο PLUS

Το μικροβιολογικό εργαστήριο PLUS διενεργεί μεγάλο εύρος εξετάσεων για τον προσδιορισμό των επιπέδων φαρμάκων και εξαρτησιογόνων ουσιών σε βιολογικά υγρά.

Με εχεμύθεια και επαγγελματισμό, το προσωπικό του εργαστηρίου παραλαμβάνει καθημερινά τα δείγματα αίματος και ούρων κατά τις ώρες λειτουργίας του κέντρου.

Έγκυρα Αποτελέσματα

Εγκυρότητα


Αναλύσεις από μηχανήματα τελευταίας γενιάς για γρήγορα και έγκυρα αποτελέσματα.

Εχεμύθεια

Εχεμύθεια


Εχεμύθεια και διακριτικότητα από τη λήψη δείγματος μέχρι την παράδοση αποτελεσμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις