Καλλιέργειες βιολογικών υγρών

Τι είναι οι καλλιέργειες βιολογικών υγρών;

Οι καλλιέργειες βιολογικών υγρών είναι μικροβιολογικές εξετάσεις των υγρών του ανθρώπινου σώματος.

Περιλαμβάνουν ένα εύρος διαγνωστικών αναλύσεων που οδηγούν στην αναγνώριση, απομόνωση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών.

Καλλιέργειες γίνονται στα παρακάτω υγρά:

  • Υγρά κλειστών κοιλοτήτων, όπως το αρθρικό υγρό.
  • Υγρά κλειστών κοιλοτήτων ή οργάνων που επικοινωνούν με το περιβάλλον, όπως πτύελα, βρογχοαναρροφήματα και σπέρμα.
  • Εκκρίματα ή επιχρίσματα επιφανειών ανοικτών κοιλοτήτων, όπως στοματικά υγρά, ρινικά υγρά, κολπικά υγρά, ουρηθρικά υγρά, κόπρανα και ούρα.

Τι δείχνουν οι καλλιέργειες βιολογικών υγρών;

Οι καλλιέργειες βιολογικών υγρών ανιχνεύουν παθογόνους μικροοργανισμούς (κοινά μικρόβια και μύκητες) που αναπτύσσονται σε αερόβιες ή αναερόβιες συνθήκες , καθώς και σε συνθήκες CO2.

Εξειδικευμένες καλλιέργειες μπορούν να ανιχνεύσουν βακτήρια, όπως το μυκόπλασμα, το ουρεόπλασμα, το καμπυλοβακτηρίδιο ή το βακτήριο Yersinia enterocolitica.

Πώς γίνεται η καλλιέργεια βιολογικών υγρών;

Ανάλογα με την εξέταση, το δείγμα παραμένει για καθορισμένο χρονικό διάστημα σε συνθήκες που θεωρούνται βέλτιστες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Αν η καλλιέργεια είναι θετική, δηλαδή εντοπιστούν παθογόνοι μικροοργανισμοί, τότε διενεργείται αντιβιόγραμμα.

Το αντιβιόγραμμα είναι ένα τεστ ευαισθησίας που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την ευαισθησία παθογόνων μικροοργανισμών σε διάφορα αντιμικροβιακά φάρμακα.

Καλλιέργειες βιολογικών υγρών στο μικροβιολογικό εργαστήριο PLUS

Το μικροβιολογικό εργαστήριο PLUS διενεργεί καθημερινά καλλιέργειες βιολογικών υγρών και παρασιτικές εξετάσεις.

Χρησιμοποιώντας αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης, αναλαμβάνουμε ενδεικτικά τη διεκπεραίωση εξετάσεων, όπως:

  • καλλιέργειες κολπικών ή τραχηλικών υγρών
  • καλλιέργειες ρινικών, φαρυγγικών, βρογχικών ή στοματικών εκκρίσεων
  • εξετάσεις κοπράνων και ούρων
  • αναλύσεις σπέρματος
  • καλλιέργειες προστατικού και ουρηθρικού υγρού
  • εξετάσεις εγκεφαλονωτιαίου, πλευριτικού ή αρθρικού υγρού

Τα αποτελέσματα ελέγχονται από ειδικό Ιατρό-Βιοπαθολόγο και παραδίδονται στον εξεταζόμενο σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την εξέταση.

1ος αναλυτής?

Roche Cobas Urine 6500


Αναλυτής τελευταίας τεχνολογίας για γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα στη γενική ούρων.

2ος αναλυτής;

Memmert Κλίβανος IN30


Επωαστικός κλίβανος Memmert IN30 με φυσική κυκλοφορία αέρα για σταθερή απόδοση και αξιοπιστία.

Εξειδικευμένο Προσωπικό

Εξειδικευμένο προσωπικό


Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στον έλεγχο και στη σωστή διαχείριση βιολογικών δειγμάτων.

Εσωτερικός έλεγχος

Εσωτερικός έλεγχος


Τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλλων για έγκυρα αποτελέσματα.

Συχνές Ερωτήσεις