Καρδιακοί Δείκτες

Τι είναι οι καρδιακοί δείκτες;

Οι καρδιακοί δείκτες είναι μετρήσιμες βιοχημικές ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα και συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς. Έχουν υψηλή διαγνωστική ευαισθησία και είναι χρήσιμοι για τη διάγνωση, αξιολόγηση και παρακολούθηση καρδιοπαθειών.

Τι δείχνουν οι καρδιακοί δείκτες;

Η μέτρηση των καρδιακών δεικτών στο αίμα του εξεταζόμενου μπορεί να δείξει δυσλειτουργίες ή βλάβες στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Οι συγκεκριμένες εξετάσεις χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως στεφανιαία νόσος, έμφραγμα μυοκαρδίου, ισχαιμικά εγκεφαλικά ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Ποιους δείκτες περιλαμβάνουν οι εξετάσεις αίματος για την καρδιά;

Οι εξετάσεις αίματος για παθήσεις της καρδιάς περιλαμβάνουν μετρήσεις των παρακάτω δεικτών:

  • Τροπονίνες T και I (TnT/TnI): Δείκτες υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας για βλάβες του μυοκαρδίου.
  • Ισοένζυμο MB της Κρεατινοκινάσης (CK-MB): Ευαίσθητος δείκτης μυοκαρδιακής νέκρωσης.
  • Νατριοδιουρητικά πεπτίδια (BNP και pro-BNP): Προγνωστικοί δείκτες δυσλειτουργίας της καρδιάς και δείκτες εκτίμησης συμπτωμάτων καρδιακής αιτιολογίας.
  • Μυοσφαιρίνη (Myoglobin): Συμπληρωματικός δείκτης χαμηλής ειδικότητας, αλλά μεγάλης ευαισθησίας, για διάγνωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.
  • Ομοκυστεΐνη (Hcy): Ανεξάρτητος δείκτης κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίων, εγκεφαλικών και περιφερικών αγγειακών νοσημάτων.
  • C-αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας (CRP-hs): Συμπληρωματικός δείκτης υψηλής ευαισθησίας για φλεγμονές, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης πρόβλεψης κινδύνου για στεφανιαία καρδιοπάθεια.
  • Ινωδογόνο (Fibr): Παράγοντας πήξης του αίματος που λειτουργεί ως δείκτης κινδύνου για εμφάνιση θρόμβου. 
  • Λιποπρωτεϊνική Φωσφολιπάση Α2 (PLAC test): Δείκτης φλεγμονής των αθηρωματικών πλακών και εξέταση εκτίμησης αποφρακτικών επεισοδίων.

Εξετάσεις αίματος για την καρδιά στο διαγνωστικό κέντρο PLUS

Το μικροβιολογικό εργαστήριο PLUS διενεργεί όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος.

Οι μετρήσεις των καρδιακών δεικτών πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονους αναλυτές για αξιόπιστα αποτελέσματα.

STAGO Start 4

STAGO Start 4


Αυτόματος αναλυτής για έλεγχο πήξης του αίματος.

2ος αναλυτής;

Roche Cobas 411


Ανοσολογικός-ορμονολογικός αναλυτής υψηλής ακριβείας για έγκυρες μετρήσεις.

Έμπειροι Αιμολήπτες

Έμπειρο Προσωπικό


Προσωπικό με εμπειρία στις εξετάσεις καρδιακών δεικτών.

Έγκυρα Αποτελέσματα

Ακρίβεια Αποτελεσμάτων


Υψηλή ακρίβεια αποτελεσμάτων για έγκυρη διάγνωση.

Συχνές Ερωτήσεις