Ορμονικές Εξετάσεις

Τι είναι οι ορμονικές εξετάσεις;

Ορμονικές εξετάσεις είναι οι μετρήσεις της συγκέντρωσης των ορμονών που παράγονται από τους ενδοκρινείς αδένες του σώματος, όπως ο θυρεοειδής αδένας, τα επινεφρίδια και το πάγκρεας.

Αυτές οι χημικές ενώσεις εκκρίνονται στην κυκλοφορία του αίματος και μεταφέρονται σε απομακρυσμένα όργανα ή ιστούς, όπου και επιδρούν.

Τι δείχνουν οι ορμονικές εξετάσεις;

Ο ορμονικός έλεγχος στοχεύει στην ανίχνευση διαταραχών που οφείλονται σε υπερπαραγωγή ή σε μειωμένη παραγωγή κάποιας ορμόνης. Τέτοιου είδους διαταραχές συνοδεύονται συνήθως από εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων.

Ορμονικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν για τον έλεγχο του θυρεοειδούς αδένα, του σακχαρώδη διαβήτη, των επινεφριδίων και της υπόφυσης, καθώς και για τον έλεγχο της οστεοπόρωσης και της γονιμότητας.

Ορμονικός Έλεγχος Θυρεοειδούς Αδένα

 • Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
 • Θυροξίνη (T4)
 • Τριιωδοθυρονίνη (Τ3)
 • Ελεύθερη Θυροξίνη (FT4)
 • Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη (FT3)
 • Θυρεοσφαιρίνη (TG)
 • Καλσιτονίνη (CT)
 • Αντιθυρεοειδικά αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (Anti-TPO)
 • Αντιθυρεοσφαιρινικά Αντισώματα (Anti-TG)
 • Αντισώματα Υποδοχέων TSH (TSI)

Ορμονικός Έλεγχος Σακχαρώδη Διαβήτη

 • Αντιδιουρητική Ορμόνη (ADH)
 • Ινσουλίνη (INS)
 • Ινσουλίνης αυτοαντισώματα IgG (IAA)
 • Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (ΡΡ)
 • Πεπτίδιο C (C-Peptide)
 • Λεπτίνη
 • Φρουκτοζαμίνη

Ορμονικός Έλεγχος Επινεφριδίων

 • Κορτιζόλη ορού
 • Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S)
 • 17-OH Προγεστερόνη (17- OHPG)
 • Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος Ορμόνη (ACTH)

Ορμονικός Έλεγχος Υπόφυσης

 • Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)
 • Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
 • 17-β-Οιστραδιόλη (E2)
 • Προγεστερόνη (PRG)
 • Προλακτίνη (PRL)
 • Ολική τεστοστερόνη

Ορμονικός Έλεγχος Οστεοπόρωσης

 • Οστεάση (BAP)
 • Οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης (BSAP)
 • Οστεοκαλσίνη (BGP)
 • Παραθορμόνη (PTH)
 • Προκολλαγόνο Τύπου 1 (P1NP)
 • Τελοπεπτίδιο τύπου Ι κολλαγόνου C (CTx)
 • Τελοπεπτίδιο τύπου Ι κολλαγόνου N (NTx)
 • Δεοξυπυριδινολίνη ούρων (DPD)
 • Υδροξυπρολίνη ούρων (OH-PRO)

Ορμονικές εξετάσεις στο διαγνωστικό κέντρο PLUS

Στο διαγνωστικό κέντρο PLUS εκτελούνται όλες οι ορμονικές εξετάσεις με τη βοήθεια μοντέρνων αυτόματων αναλυτών.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ελέγχονται και αξιολογούνται από ειδικό Ιατρό-Παθολόγο, πριν σταλούν στον εξεταζόμενο.

Roche Cobas 411

Roche Cobas 411


Αυτόματος αναλυτής που χρησιμοποιεί την τεχνολογία ηλεκτροχημειοφωταύγειας για τον έλεγχο ορμονών.

Roche Elecsys 2010

Roche Elecsys 2010


Ανοσολογικός-ορμονολογικός αναλυτής με δυνατότητα μέτρησης μέχρι και 15 διαφορετικών παραμέτρων.

Ακρίβεια

Μεγάλη Ακρίβεια


Αξιόπιστα αποτελέσματα για όλες τις ορμονικές εξετάσεις.

Ταχύτατη Εξυπηρέτηση

Ταχύτητα


Παράδοση αποτελεσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συχνές Ερωτήσεις