Παπαγεωργίου Β. Βασίλειος
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Διαγνωστικού Κέντρου
resume
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού του Διαγνωστικού Κέντρου
Μαστορή Αικατερίνη
Προϊσταμένη του Εργαστηρίου
Καρφή Φωτεινή
Προϊσταμένη της Γραμματείας
Σουνά Παναγιώτα
Γραμματειακή Υποστήριξη
Ζαρταλούδη Αγγελική
Γραμματειακή Υποστήριξη / Λογιστήριο
Παπαγεωργίου Μαρία
Γραμματειακή Υποστήριξη
Γανίτη Ειρήνη
Βοηθός Εργαστηρίου
Γκιώργκη Ερασμία-Μαρία
Βοηθός Εργαστηρίου
Λειβαδιώτου Ευαγγελία
Βιολόγος
Αργυρίου Παναγιώτα
Μοριακή Βιολόγος