Παπαγεωργίου Β. Βασίλειος
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Διαγνωστικού Κέντρου
resume
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού του Διαγνωστικού Κέντρου
Μαστορή Αικατερίνη
Προϊσταμένη του Εργαστηρίου
Γανίτη Ειρήνη
Βοηθός Εργαστηρίου
Βοηθός Εργαστηρίου Ελισάβετ Τηνελέκογλου
Τηνελέκογλου Ελισάβετ
Βοηθός Εργαστηρίου
Γκιώργκη Ερασμία-Μαρία
Βοηθός Εργαστηρίου
Αργυρίου Παναγιώτα
Μοριακή Βιολόγος
Λειβαδιώτου Ευαγγελία
Βιολόγος
Ζαρταλούδη Αγγελική
Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Σουνά Παναγιώτα
Προϊσταμένη της Γραμματείας
Καρφή Φωτεινή
Γραμματειακή Υποστήριξη
Γραμματειακή Υποστήριξη Ξένια Τοπουζάκη
Τοπουζάκη Ξένια
Γραμματειακή Υποστήριξη